Co musimy wiedzieć o podręcznikach?

Posted on

Czym jest podręcznik?

Podręczniki szkolne są książkami przeznaczonymi do dydaktycznych celów. Mają one charakter systematyzującego wykładu wiadomości z konkretnej dzieci w zakresie ściśle dostosowanym do programu oraz na poziomie przygotowywania odbiorcy.

Zatem podręcznik szkolny jest publikacją, która posiada funkcję bardzo sprecyzowaną, która je odróżnia od innych książek. Ta forma jest przeznaczona dla odbiorcy konkretnego. Wyróżnia ją posiadanie merytorycznych treści o charakterze bardzo specyficznym. Podręczniki mają służyć przyswajaniu wiedzy. Podręczniki uwzględniają wszelkie problemy całościowo.

Cele oraz funkcje podręcznika

WSIP podręczniki jak i także podręczniki innych wydawnictw mają jeden cel (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) . Chodzi o przekazywanie informacji z konkretnej dziedziny wiedzy. Co więcej wiedzę tą porządkują oraz utrwalają wszelkie wiadomości.

Najważniejszym zadaniem każdego podręcznika jest spełnienie funkcji wychowawczej oraz dydaktycznej. Związane są one z przekazywaniem wierzy w skróconej oraz jednocześnie przejrzystej formie. Co więcej z tymi funkcjami są bezpośrednio związane funkcje badawcze, informacyjne, samokształceniowe oraz transformacyjne.

Struktura podręczników

Podręczniki papierowe możemy podzielić ze względu na strukturę, która tak naprawdę wynika z góry założonego programu nauczania. Wyróżniamy program nauczania liniowy, rozgałęziony oraz mieszany.

Podręczniki o liniowej strukturze opracowywane są głównie przy użyciu tak zwanej metody Skinnera, która charakteryzuje prezentacja liniowa materiału. Ta metoda polega na stopniowaniu przekazywanej wiedzy oraz także zakłada stworzenie całej sieci skojarzeń. Dzięki temu mamy umożliwione właściwe operowanie wszelkimi faktami.

Rozgałęziony program stanowi pewnego rodzaju opozycję do linowego programu. Metoda ta polega na podzieleniu materiału na nieco mniejsze partie. Partie te są zakończone pytaniami.

Jeśli chodzi o mieszane programowanie to jest to połączenie oraz jednocześnie świetne uzupełnienie programowania rozgałęzionego z liniowym. Do metod mieszanych dydaktycznego programowania zaliczana jest metoda blokowa. Czym ona jest? Zakłada ona podział całej treści na bloki. Chodzi tak naprawdę o bloki kontrolne, informacyjne, problemowe, korektywne, utrwalające oraz rozszerzające i ćwiczeniowe. Na pewno cechą istotną blokowego programu jest samo aktywizowanie ucznia do wykonywania operacji intelektualnych różnorodnych. Blokowa metoda opracowana została przez Czesława Kupisiewicza.

Książka zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
>>>